Γαληνικό εργαστήριο

Ο όρος Γαληνικό Εργαστήριο αναφέρεται στο εργαστήριο του φαρμακείου,προς τιμήν του αρχαίου έλληνα ιατρού Κλαύδιου Γαληνού. (Πέργαμος 129 μ.Χ. - Ρώμη 199 μ.Χ.)

Τα πολυσύνθετα φαρμακευτικά σκευάσματα, που ο ίδιος παρασκεύαζε είναι γνωστά στη βιβλιογραφία ως «γαληνικά» και η αντίστοιχη φαρμακοτεχνία ονομάζεται «γαληνική φαρμακευτική».

Σύμφωνα με την νομοθεσία (Οδηγία 65/65/ΕΟΚ) : Το εργαστήριο του φαρμακείου είναι ο μοναδικός χώρος πλην της βιομηχανίας ,ο οποίος εξουσιοδοτείται από τη νομοθεσία να παρασκευάζει και να χορηγεί εξατομικευμένο γαληνικό φάρμακο .Αυτό συμβαίνει σε περιπτώσεις στις οποίες δεν καλύπτονται οι ασθενείς από τα υπάρχοντα φαρμακευτικά σκευάσματα.

Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι:

1.Φάρμακα που έχει σταματήσει η κυκλοφορία τους, αλλά επιτρέπεται η παρασκευή τους από καθαρή πρώτη ύλη, δραστική ουσία (API Active Pharmaceutical Ingredient)

2.Φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην επιθυμητή φαρμακοτεχνική μορφή. Χρειαζόμαστε π.χ. σιρόπι για παιδί ή ηλικιωμένο, αλλά το φάρμακο κυκλοφορεί μόνο σε κάψουλα.

3.Φάρμακα που κυκλοφορούν, αλλά όχι στην συγκέντρωση που επιθυμούμε. Κυκλοφορεί πχ κάψουλα των 15mg, αλλά χρειαζόμαστε κάψουλα των 5mg.

4.Κτηνιατρικά φάρμακα, όταν αυτά δεν κυκλοφορούν στην επιθυμητή φαρμακοτεχνική μορφή ή στην επιθυμητή συγκέντρωση.

5.Ομοιοπαθητικά φάρμακα

6.Φυτοθεραπευτικά (βάμματα, έλαια, κρέμες, αλοιφές, σιρόπια κλπ)

Ο επιστήμονας φαρμακοποιός είναι ο μόνος αρμόδιος να παραγάγει γαληνικό φάρμακο και ο μόνος χώρος που επιτρέπεται η παρασκευή του είναι το Γαληνικό Εργαστήριο του φαρμακείου.

Το εργαστήριο του φαρμακείου μας πληρεί όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τα σύγχρονα γαληνικά εργαστήρια.