Η φιλοσοφία μας

Εφαρμόζουμε τις βασικές αρχές της ΟΛΙΚΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, στοχεύουμε στην ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ, στην επίτευξη μιας άριστης και διαφοροποιημένης υπηρεσίας προς τον ΑΝΘΡΩΠΟ και εκτελούμε με υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση το λειτούργημα μας.

Oι απαιτήσεις των πελατών δίνουν νόημα στην εργασία μας .Τις αντιμετωπίζομε σαν ευκαιρίες για να δείξουμε τον επαγγελματισμό μας και την πραγματική διάθεση μας να εξυπηρετήσουμε.

Για να πετύχουμε τους στόχους μας εφαρμόζουμε τις παρακάτω αρχές:

 

  • Αναζητάμε συνεχώς τη   βελτίωση, που θα μας κάνει καλύτερους και τους πελάτες μας πιο ικανοποιημένους.
  • Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα μας στοχεύουν όχι μόνο στη θεραπεία αλλά στην ΠΡΟΛΗΨΗ και ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ της υγείας των πελατών μας.
  • Παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των φαρμάκων και την άριστη διατήρησή τους.
  • Εφαρμόζουμε   τους   γραπτούς   και   άγραφους   νόμους,    που   διέπουν   το λειτούργημά μας.
  • Βελτιώνουμε συνεχώς τις γνώσεις μας για να προσφέρουμε αποτελεσματικές υπηρεσίες και συμβουλές .
  • Ειδικευόμαστε   στις   πλέον   αξιόπιστες   εναλλακτικές   θεραπείες   για   την προσφορά ολοκληρωμένης φροντίδας σε κάθε ανάγκη.