πίνακας μέτρησης πίεσης

                                                                        ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:_________________________________________

                                             

                                                                                                        -

 

 ΦΑΡΜΑΚΑ :_____________________________________________________

 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:_____________________________________________________

 

 

 

                ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ